Tarun Sangha, Hailakandi Durga Puja

Tarun Sangha, Hailakandi Durga Puja

Tarun Sangha Durga Puja pandal is the top Durga Puja pandal in Hailakandi town. People from rural as well as urban areas of Hailakandi district visit this puja pandal.

Tarun Sangha Durga Puja Hailakandi
Tarun Sangha Durga Puja Hailakandi1
Tarun Sangha Hailakandi Durga Puja