Tarun Sangha Durga Puja Committee, Hailakandi 2013

Tarun Sangha Durga Puja Committee, Hailakandi 2013. Pic Courtesy: Shankar Choudhury 

Shankar Choudhury 8